فیش BNC چیست

فیش BNC چیست

فیش BNC چیست

فیش BNC چیست

 

فیش BNC چیست

برای اتصال دوربین های AHD و دوربین های آنالوگ به دستگاه DVR از فیش BNC که مخفف کلمه Bayonet Neill Conclman Connector استفاده میشود . فیش BNC در چندین مدل ( پیچی ، پرسی ، لحیمی ) تولید میشود . نوع استاندارد مورد استفاده حتما باید پرسی باشد که متاسفانه بسیاری از شرکت ها به دلیل راحتی کار خود از نوع پیچی استفاده میکنند که اصلا استاندارد نیست و با کوچکترین جابه جایی DVR و یا لرزش آن در تصویر نویز می افتد.

فیش BNC چیست

 

مقالات

درباره نویسنده

Dal-admin

error: Content is protected !!