لطفا جهت ثبت شکایات خود با آدرس ایمیل و شماره تماس ذیل در ارتباط باشید.

 

Daltelecomstore@gmail.com

۰۹۳۷۱۱۳۳۱۸۳